GROEPSTRAININGEN OF WORKSHOPS

Steeds vaker zien Zorg en Welzijn organisaties maar ook commerciële bedrijven de noodzaak om medewerkers in de gelegenheid te stellen hun stressniveau preventief te reduceren. Zelfs ook als de oorsprong van de stress in de privésfeer liggen. Door daling van het ziekteverzuim
besparen werkgevers niet alleen op de kosten voor vervangende inzet, maar heeft het ook optimaal functionerende werknemers om zich heen. Praktijk Lichaamstaal biedt groepstrainingen en workshops aan in combinatie met individuele aandacht voor de werknemer, waarbij onderstaande vragen zeker niet uit de weg worden gegaan.

 

  • Werk je in een team waar een duidelijke taak- en rolverdeling is?
  • Is er structureel en naar behoefte ruimte voor effectieve communicatie?
  • Is voor jou helder waar je goed in bent?
  • Ervaar je voldoende zelfvertrouwen om je werkzaamheden uit te kunnen voeren?
  • Voel jij je veilig binnen je team?
  • Weet je ook wat je graag doet en bekwaam genoeg hetgeen je wilt voor elkaar te krijgen?
  • Je durft een ander aan te spreken op zijn/haar/hen gedrag?
  • Een ander aanspreken op een taak- of verantwoordelijkheid is geen probleem voor jou.
  • Je bent je bewust van je eigen aandeel in het geheel?


 Uiteindelijk doel is om via deze   gesprekken én de   groepstrainingen en workshops   een sfeer te creëren waarin   teamleden zich onderling   gesteund voelen, effectief met   conflicten omgaan, volledig   betrokken zijn, duidelijkheid   hebben over hun rollen en   verantwoordelijkheden, en   gezamenlijk streven naar   meetbare resultaten. 


Als jij als werkgever of leidinggevende geïnteresseerd bent, kunnen we een traject op maat voorstellen. Hierbij focussen we ons volledig op het verbeteren van de positieve dynamiek en het welzijn van jouw team.
We volgen daarbij onderstaande procedure:


1. We starten met een verkennend gesprek om jouw specifieke behoeften en doelen in kaart te brengen.
2. We leggen uit op welke wijze onze holistisch energetische benadering kan bijdragen aan het teamwelzijn en de effectiviteit.
3. Op  basis van de bedrijfscultuur en de specifieke teamuitdagingen die tijdens het gesprek naar voren zijn gekomen, maken wij een plan van aanpak en begroting​.
4. Tijdens het gehele traject is er ruimte voor feedback, evaluatie en tussentijdse meting van resultaten Vooraf wordt een duidelijk contract opgesteld met afgesproken doelen, activiteiten, tijdspad en kosten.
In overleg wordt het gehele traject ingepland zodat het gestructureerd
geïmplementeerd kan worden.

E-mailen
Bellen
Map
Instagram